Vervanging toplaag kunstgras loopt uit, komende week trainen volgens het alternatieve schema !!!!!

Vervanging toplaag kunstgras loopt uit, komende week trainen volgens het alternatieve schema !!!!!

Het gemeentelijke Sportbedrijf ziet geen kans om het vervangen van de toplaag van de velden 2 en 5 volgens de oorspronkelijke planning te voltooien. De vervanging had namelijk vanaf dit weekend al klaar moeten zijn. Vanwege de opgelopen vertraging en de voor de trainingen benodigde verlichting, zijn we helaas genoodzaakt te trainen volgens het alternatieve trainingsschema !!!!!

In het alternatieve schema zullen zolang veld 5 nog buiten gebruik is, de trainingen van veld 5 plaats vinden op veld 4 (grastrainingsveld) en zodra veld 2 buiten gebruik gaat, zullen de trainingen van veld 2 op veld 4 (grastrainingsveld) plaats vinden.

De verwachting is dat afhankelijk van de weersomstandigheden veld 5 begin komende week gereed zal komen en daarna veld 2 in de week van 11 tot 15 september.

Wij als Sportclub ’t Zand hebben helaas weinig invloed op de ontstane situatie en we rekenen op een ieders medewerking om zo goed als mogelijk om te gaan met deze vervelde situatie. Helaas juist op het moment dat we met de hele vereniging beginnen te trainen en we fris aan het seizoen hadden willen beginnen.

Bestuur Sportclub ‘t zand